شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین سلیم موذن زاده + متن

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین با صدای مرحوم حاج سلیم موذن زاده اردبیلی و شعر مرحوم استاد شهریار

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین سلیم موذن زاده + متن

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین با صدای مرحوم حاج سلیم موذن زاده اردبیلی و شعر مرحوم استاد شهریار، اجرای سال ۱۳۶۷

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین سلیم موذن زاده

متن شعر شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین/ کاروان کربلا

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین (علیه السلام)
روی دل با کاروان کربلا دارد حسین (علیه السلام)

از حریم کعبه جدش به اشکی شست دست
مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین (علیه السلام)

میبرد در کربلا هفتاد و دو ذبح عظیم
بیش از اینها حرمت کوی منا دارد حسین (علیه السلام)

پیش روراه دیار نیستی کافیش نیست
اشک و آه عالمی هم در قفا دارد حسین (علیه السلام)

بسکه محمل ها رود منزل به منزل با شتاب
کس نمی ‌داند عروسی یا عزا دارد حسین (علیه السلام)

رخت و دیباج حرم چون گل به تاراجش برند
تا بجائی که کفن از بوریا دارد حسین (علیه السلام)

بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب
ورنه این بی ‌حرمتی ها کی روا دارد حسین (علیه السلام)

سروران ، ‌پروانگان شمع رخسارش ولی
چون سحر روشن که سر از تن جدا دارد حسین (علیه السلام)

سر به تاج زین نهاده راه ‌پیمای عراق
می ‌نمید خود که عهدی با خدا دارد حسین (علیه السلام)

او وفای عهد را با سر کند سودا ولی
خون به دل از کوفیان بی‌ وفا دارد حسین (علیه السلام)

دشمنانش بی‌ امان و دوستانش بی ‌وفا
با کدامین سر کند مشکل دو تا دارد حسین (علیه السلام)

سیرت آل علی با سرنوشت کربلاست
هر زمان از ما یکی صورت نما دارد حسین (علیه السلام)

آب خود با دشمنان تشنه قسمت می ‌کند
عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین (علیه السلام)

دشمنش هم آب می ‌بندد به روی اهل بیت 
داوری بین با چه قومی بی ‌حیا دارد حسین (علیه السلام)

بعد ازینش صحنه ‌ها و پرده ‌ها اشکست و خون
دل تماشا کن چه رنگین سینما دارد حسین (علیه السلام)

ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان زخمه ‌ئی
گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین (علیه السلام)

دست آخر کز همه بیگانه شد دیدم هنوز 
با دم خنجر نگاهی آشنا دارد حسین (علیه السلام)

شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا
جای نفرین هم بلب دیدم دعا دارد حسین (علیه السلام)

اشک خونین گو بیا بنشین به چشم شهریار
کاندرین گوشه عزایی بی ‌ریا دارد حسین (علیه السلام)

Share