کتاب صوتی تنها میان داعش فاطمه ولی نژاد

موضوع: 
این داستان برگرفته از حوادث حقیقی خرداد تا شهریور سال ۱۳۹۳ در شهر آمِرلی عراق است که با خوشه چینی از خاطرات مردم و رزمندگان دلاور این شهر، به ویژه فرماندهی بی نظیر سپهبد شهید حاج  قاسم سلیمانی در قالب داستانی عاشقانه روایت شده است.

کتاب صوتی تنها میان داعش فاطمه ولی نژاد

این داستان برگرفته از حوادث حقیقی خرداد تا شهریور سال ۱۳۹۳ در شهر آمِرلی عراق است که با خوشه چینی از خاطرات مردم و رزمندگان دلاور این شهر، به ویژه فرماندهی بی نظیر سپهبد شهید حاج  قاسم سلیمانی در قالب داستانی عاشقانه روایت شده است.

"فروردین لغایت اردیبهشت ۱۳۹۹"

اثر : فاطمه ولی نژاد
گوینده : زهرا امیری

پدیدآورنده: 
Share