ببینید | سردار سلیمانی: مثل بیت المقدس پیروز خواهیم شد

لیست
  • ببینید | سردار سلیمانی: مثل بیت المقدس پیروز خواهیم شد
جان من و جان همه ی شهیدان ما ارزش دادن و فداشدن در راه این ملت را دارد.

ببینید | سردار سلیمانی: مثل بیت المقدس پیروز خواهیم شد

سردار سلیمانی رضوان الله تعالی علیه : ما قطعاً همان طوری که در بیت المقدس و در صحنه ی هشت سال دفاع مقدس پیروز شدیم، امروز هم پیروز خواهیم شد.

جان من و جان همه ی شهیدان ما ارزش دادن و فداشدن در راه این ملت را دارد.

Share