در جمع یاران | در صحنه محکم حاضر باشید

لیست
  • در جمع یاران | در صحنه محکم حاضر باشید
انتشار نخستین بار سخنان حاج قاسم سلیمانی در جمع رزمندگان لشکر ۴۱ ثارالله در ایام دفاع مقدس

در جمع یاران | در صحنه محکم حاضر باشید

انتشار نخستین بار سخنان حاج قاسم سلیمانی در جمع رزمندگان لشکر ۴۱ ثارالله در ایام دفاع مقدس

Share