حضور حاج قاسم در دفاع مقدس

روایت حبیب 7 درباره سردار سلیمانی با روایت سردار فضلی

روایت حبیب ۷ درباره سردار سلیمانی با روایت سردار فضلی

موشن گرافیک در میانه میدان

موشن گرافیک | ماموریت حاج قاسم سلیمانی در عملیات آزادسازی خرمشهر چه بود؟

روایت حبیب 6 درباره سردار سلیمانی با روایت سردار صفوی

روایت حبیب ۶ درباره سردار سلیمانی با روایت سردار صفوی

روایت حبیب 5 درباره سردار سلیمانی با روایت مرتضی حاجی باقری

روایت حبیب ۵ درباره سردار سلیمانی با روایت مرتضی حاجی باقری

وصف یاران | عملدار لشکر شهید سلیمانی چه کسی بود؟

وصف یاران | عملدار لشکر شهید سلیمانی چه کسی بود؟

ببینید | آخرین پاسخ حاج قاسم به آخرین سوال در آخرین مصاحبه ایشان

ببینید | آخرین پاسخ حاج قاسم به آخرین سوال در آخرین مصاحبه ایشان

چه کسی حاج قاسم سلیمانی را از محاصره نیروهای بعثی عراق در دفاع مقدس نجات داد؟

نجات حاج قاسم سلیمانی از محاصره نیروهای بعثی عراق

روایت حبیب 4 درباره سردار سلیمانی با روایت محسن رضایی

روایت حبیب ۴ درباره سردار سلیمانی با روایت محسن رضایی

در کلام یاران| روایتهای دست اول از رابطه گرم حاج قاسم با مردم و رزمندگان

در کلام یاران| روایتهای دست اول از رابطه گرم حاج قاسم با مردم و رزمندگان

مکالمه بیسیم حاج قاسم سلیمانی و محسن رضایی در آغاز عملیات کربلای ۵

مکالمه بیسیم شهید سلیمانی و محسن رضایی/ عملیات کربلای ۵