موشن گرافیک | نقش شهید سلیمانی در علمیات مرصاد

لیست
  • موشن گرافیک | نقش شهید سلیمانی در علمیات مرصاد
قسمت چهارم از سری موشن گرافیک های در میانه میدان ؛ روایت‌های تاریخی حضور شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع مقدس

موشن گرافیک | روایت کمتر شنیده شده از نقش شهید سلیمانی در علمیات مرصاد

قسمت چهارم از سری موشن گرافیک های در میانه میدان ؛ روایت‌های تاریخی حضور شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع مقدس

Share