مکالمه بیسیم شهید سلیمانی و محسن رضایی/ عملیات کربلای ۵

لیست
  • مکالمه بیسیم شهید سلیمانی و محسن رضایی/ عملیات کربلای ۵
مکالمه بیسیم حاج قاسم سلیمانی و محسن رضایی در آغاز عملیات کربلای ۵

مکالمه بیسیم شهید سلیمانی و محسن رضایی/ عملیات کربلای ۵

مکالمه بیسیم حاج قاسم سلیمانی و محسن رضایی در آغاز عملیات کربلای ۵

Share