کنترل شهوت / استاد محمد شجاعی قسمت ۲۱ (فیلم و صوت)

لیست
  • کنترل شهوت / استاد محمد شجاعی قسمت ۲۱ (فیلم و صوت)
موضوع: 
سلسه مباحث استاد محمد شجاعی قسمت ۲۱ با موضوع "کنترل شهوت" تهیه شده در موسسه منتظران منجی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

کنترل شهوت / استاد محمد شجاعی قسمت ۲۱ (فیلم و صوت)

سلسه مباحث استاد محمد شجاعی قسمت ۲۱ با موضوع "کنترل شهوت" تهیه شده در موسسه منتظران منجی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

استاد محمد شجاعی: شیطان؛ سعی می کنه ،تو رو بواسطه این مشکل، از خدا بگیره باور نکن، همه چیز، به آسانی قابل جبرانه ...

پدیدآورنده: 
Share