نماهنگ زندگی پیروزمندانه / بیانات رهبری

لیست
  • نماهنگ زندگی پیروزمندانه / بیانات رهبری
موضوع: 
آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)آمریکا و مزدورانش بعد از آنیکه هرچه کردند نتوانستند جمهوری اسلامی را به زانو در بیاوند...

نماهنگ زندگی پیروزمندانه / بیانات رهبری

آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)آمریکا و مزدورانش بعد از آنیکه هرچه کردند نتوانستند جمهوری اسلامی را به زانو در بیاوند با خود فکر کردن ما ایران را به جنگی تحمیلی و ناخواسته میکشانیم عراق را تحریک میکنیم که جنگ را شروع کند...

Share