موشن گرافیک | ماموریت حاج قاسم سلیمانی در عملیات آزادسازی خرمشهر چه بود؟

لیست
  • موشن گرافیک | ماموریت حاج قاسم سلیمانی در عملیات آزادسازی خرمشهر چه بود؟
قسمت هفتم از سری موشن گرافیک های در میانه میدان، روزی که ۳۵ تانک بعثی منهدم شد...

موشن گرافیک | ماموریت حاج قاسم سلیمانی در عملیات آزادسازی خرمشهر چه بود؟

قسمت هفتم از سری موشن گرافیک های در میانه میدان، روزی که ۳۵ تانک بعثی منهدم شد : روایت‌های تاریخی حضور شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه در دفاع مقدس

Share