وصف یاران | شهید زنگی آبادی، شهیدی که حاج قاسم او را یک لشکر میدانست

لیست
  • وصف یاران | شهید زنگی آبادی، شهیدی که حاج قاسم او را یک لشکر میدانست
قسمت هفتم از وصف یاران؛ روایت های شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه از یاران شهیدش

وصف یاران | شهید زنگی آبادی، شهیدی که حاج قاسم او را یک لشکر میدانست

قسمت هفتم از وصف یاران؛ روایت های شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه از یاران شهیدش

Share