اوج توحید یعنی رسیدن به امام زمانت / استاد محمد شجاعی

لیست
  • اوج توحید یعنی رسیدن به امام زمانت / استاد محمد شجاعی
استاد محمد شجاعی :اوج توحید یعنی رسید به ولیت به امامت ، و امام زمان موند توی تنهایی و غفلت

اوج توحید یعنی رسیدن به امام زمانت / استاد محمد شجاعی

استاد محمد شجاعی :اوج توحید یعنی رسید به ولیت به امامت ، و امام زمان موند توی تنهایی و غفلت در نامه ای که نوشته ایشون تاکید میکنه که شیعیان من دو صفت ندارن یک  وفاداری ندارن  ، دو همدلی که خب همدلی هم به وفاداری برمیگرده دوتا کلمه هستش آقا وفاداری همدلی رو دوتا کلمه فکر کنین رمز سعادت ...

Share