کلیپ/ معرفت به ماهیت مهدوی اربعین در بیانات استاد محمد شجاعی

لیست
  • کلیپ/ معرفت به ماهیت مهدوی اربعین در بیانات استاد محمد شجاعی
موضوع: 
استاد محمد شجاعی :...رفتن شرط نیس فقط، مهم اون معرفت هست که باید حاصل بشه...

کلیپ/ معرفت به ماهیت مهدوی اربعین در بیانات استاد محمد شجاعی

استاد محمد شجاعی :...رفتن شرط نیس فقط، مهم اون معرفت هست که باید حاصل بشه تو همین دشمنای امام حسین علیه السلام که سر امام رو بریدن، کسایی بودن که پنجاه بار حج رفته بودن اما بی معرفت. امام حسین رو خدا فدا کرد برای اینکه آدما هدایت بشن حیف نبود امام حسین علیه السلام؟ خدا میگه نه...

 

Share