علت هروله کردن در خانه خدا

فلسفه مناسک حج - بخش پنجم هفتم
حج

33 . زراره یا محمّد بن مسلم گوید: از حضرت صادق(علیه السلام) پرسیدم: آیا مرد در طواف بیت با برداشتن قدم های متوسّط نه شتاب حرکت کند؟

حضرت فرمودند: رسول خدا(صلی الله علیه وآله) وقتی به مکّه آمدند و حاکم میان آن جناب و مشرکین مکّه، کتابِ خدا بود، امر فرمودند که لشکریان جست و خیز نموده و از خود چابکی و زرنگی نشان دهند و نیز به آن ها فرمود: بازوهای خود را بیرون آورید و خود آن جناب دو بازوی خود را بیرون آورد و سپس پیرامون بیت با قدم های نه بلند و نه کوتاه، بلکه متوسّط به شتاب و سرعت حرکت کردند تا بدین وسیله به مشرکین مکّه نشان دهند که رنج و تعب و خستگی به آنها نرسیده است و به همین خاطر مردم در وقت طواف دور بیت به صورت رمل یعنی با قدمهای متوسط و در عین حال با شتاب و سرعت حرکت می کنند، سپس امام(علیه السلام) فرمودند:
ومن راه می روم و آهسته حرکت می نمایم; همان طور که علی بن الحسین(علیهما السلام) آهسته راه می رفتند.

34 . یعقوب احمر گفت: امام صادق(علیه السلام) می فرماید: در غزوه حدیبیّه، پیامبرخدا(صلی الله علیه وآله) با اهل مکّه برای سه سال متارکه جنگ نمود و سپس داخل مکّه شد و اعمال حج را به جا آوردند. در این اثنا به تعدادی از اصحابشان عبورکردند که آن ها درآستانه کعبه نشسته بودند، حضرت فرمودند: آن گروه که بر قلّه کوه ها هستند، قوم شما بوده و نبینند شما ضعیف و ناتوان باشید. آن جماعت پس از استماع این کلام به پا خاسته و تن پوش های خود را محکم کرده و دست ها را سخت بر کمر گرفته سپس دور کعبه با قدم های متوسط و در عین حال با سرعت و شتاب حرکت نمودند تا به آن ها نشان دهند که رنج و مشقّت ایشان را ناتوان نکرده است.

 

منبع: میقات حج - زمستان 1384، شماره 54 - فلسفه مناسک حج

Share