پاورپوینت درس ۴ تفکر و سواد رسانه ای - تصاویر بی طرف نیستند!

موضوع: 
بازنمایی یعنی نشان دادن واقعیت به شکلی خاص. معنای بازنمایی این نیست که ضرورتا هر پیام رسانه ای، ضد واقعیت یا کاریکاتوری از آن باشد. در واقع بازنمایی عبارت است از قاب بستن بر روی واقعیتها و توصیف دنیا از نگاه خود.
پاورپوینت درس 4 تفکر و سواد رسانه ای - تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس ۴ تفکر و سواد رسانه ای - تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس چهارم تفکر و سواد رسانه ای - ویرایش دوم - شامل کلیپ ها و کلیه مطالب مورد نیاز جهت تدریس - تنظیم و تهیه: مهندس رامین کامجو

در بروز رسانی این درس موارد زیر اصلاح شده است:

۱- مثال مقایسه بازنمایی آفریقا برای توضیح بهتر مفهوم بازنمایی به این درس اضافه شده است.
۲- ویدیوی «بازنمایی عاشورا در گوگل» برای فهم بهتر بازنمایی به این درس اضافه شده است.
۳- عکس و مکث صفحه ۳۲ اضافه شده است.
۴- چینش اسلایدها و برخی نوتهای معلمین اصلاح شده است.

درس چهارم، نخستین درس از فصل دوم کتاب با عنوان «فنون خلق پیام رسانه ای» است. این فصل به بیان نظریات کاربردی ارتباطات برای درک بهتر پیام های رسانه ای می پردازد. نخستین مفهومی که در این فصل به آن پرداخته می شود مفهوم «بازنمایی» در رسانه هاست.

آنگونه که در کتاب آمده است بازنمایی یعنی نشان دادن واقعیت به شکلی خاص. معنای بازنمایی این نیست که ضرورتا هر پیام رسانه ای، ضد واقعیت یا کاریکاتوری از آن باشد؛ بلکه این است که رسانه با استفاده از بازنمایی می کوشد تفسیر و تحلیل خود را از واقعیت موردنظر به صورت آشکار و پنهان به ذهن مخاطبان خود ارسال کند طوری که او احساس تفاوتی بین این دو نکند.

در واقع بازنمایی عبارت است از قاب بستن بر روی واقعیتها و توصیف دنیا از نگاه خود. استوارت هال، اندیشمند مطرح انگلیسی بازنمایی را تولید معنا از طریق چارچوب­های مفهومی و گفتمانی تعریف می کند. به این معنی که «معنا» از طریق نشانه­ ها، به‌ویژه زبان تولید می­شود.

›هال بازنمایی را از شیوه های کلیدی تولید معنا می داند. معنا صریح یا شفاف نیست و از طریق بازنمایی در گذر زمان، یک دست باقی نمی ماند. بی تردید، جهان مستقل از بازنمایی‌هایی کـه در آن صورت می گیرد، وجود دارد. لیکن معنادار شدن جهان در گرو بازنمایی آن است. به این ترتیب، معنا بی ثبات، لغزنده و همواره در حال دگرگونی است. معانی در رابطه با قدرت است که ثبت می شوند.

 

دسترسی به سایر پاورپوینت های کتاب تفکر و سواد رسانه ای مهندس رامین کامجو

دسترسی به کل پاورپوینتهای کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم

مطالب مرتبط :
دانلود کتاب تفکر و سواد رسانه ای برای پایه دهم
دانلود گام به گام تفکر و سواد رسانه ای
ویدیو تدریس درس تفکر و سواد رسانه ای - رامین نامجو / درس چهارم
دانلود پاورپوینت درس ۴ کتاب تفکر و سواد رسانه ای - تصاویر بی طرف نیستند!

منبع : کانال مهندس رامین کامجو

پدیدآورنده: 
Share