سواد رسانه ای

آشنایی با سواد رسانه‌ای و ضرورت یادگیری آن

ضرورت یادگیری سواد رسانه ای

شبکه اجتماعی

مخاطبان رسانه باید تا حد توان از آسیب ها روی گردانند و از مزایای آن بهره کافی را ببرند، چنین بحث هایی ضرورت های تازه ای را برای جوامع علمی و فضای اجتماعی به وجود آورده است که آن ضرورت پرداختن به «سواد رسانه ای» است....

پاورپوینت درس 4 تفکر و سواد رسانه ای - تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس ۴ تفکر و سواد رسانه ای - تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس 3 تفکر و سواد رسانه ای - پنجگانه سواد رسانه ای

پاورپوینت درس ۳ تفکر و سواد رسانه ای - پنجگانه سواد رسانه ای

پاورپوینت درس 2 تفکر و سواد رسانه ای - پیام همبرگری

پاورپوینت درس ۲ تفکر و سواد رسانه ای - پیام همبرگری

پاورپوینت درس 1 تفکر و سواد رسانه ای - ویرایش دوم

پاورپوینت درس ۱ تفکر و سواد رسانه ای - ویرایش دوم

دانلود گام به گام تفکر و سواد رسانه ای

دانلود گام به گام تفکر و سواد رسانه ای

گام به گام کتاب تفکر و سواد رسانه ای  تهیه شده توسط مهندس رضا بلوریان

 

سواد رسانه ای

آنچه در مورد سواد رسانه باید بدانید - بخش سوم

سواد رسانه ای

آنچه در مورد سواد رسانه باید بدانید - بخش دوم

آنچه در مورد سواد رسانه باید بدانید - بخش اول

آنچه در مورد سواد رسانه باید بدانید - بخش اول