شرح حدیث اخلاقی توسط رهبری/ سروران دنیا و آخرت

لیست
  • شرح حدیث اخلاقی توسط رهبری/ سروران دنیا و آخرت
انسان سخی یعنی آن کسی که به دیگران پول می دهد، به دیگران کمک می کند از جمله کمک مالی می کند...

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبری/ سروران دنیا و آخرت

عَن زیدِ بنِ علیٍّ علیه السلام عن اَبیه عن جده عن علیٍّ علیهماالسلام قالْ سادَةُ النّاس فِی الدُّنیا اَلأَسخیاء؛انسان سخی یعنی آن کسی که به دیگران پول می دهد، به دیگران کمک می کند از جمله کمک مالی می کند، این [افراد] در دنیا سرورانند؛ اینها برای اهل دنیا رئیس و مُطاعند. اما در آخرت چه؟ در آخرت که بحث پول و رشوه و این حرف ها دیگر وجود ندارد. این روایت این را می خواهد بگوید.

در این جمله ی سادَةُ النّاس فِی الدُّنیا اَلأَسخیاء جنبه ی ارزشی مورد لحاظ نیست؛ طبیعت امر را بیان می کند؛ این [جمله] معنی اش این نیست که این سخاوت بد است یا خوب است؛ بله، اگر این سخاوت در جهت اهداف خوب مثل تقرب الی الله، کمک به فقیر و مستمند و کمک به مؤمن انجام بگیرد، کار خوبی است. اگر هدفِ دادن پول، تحقق یک مقصود مکرّم و قابل قبولی باشد البته خوب است.

اگر نه، هدف از این [سخاوت] اهداف مادی است، اهداف دنیایی است، اهداف خبیث است، برای رسیدن به مقاصد سوء است، خب بله، [این سخاوت] بد است. بنابراین در این جمله نگاه ارزشی نشده است به سخاوت؛ طبیعت امر را می خواهد بگوید. سادَةُ النّاس فِی الدُّنیا اَلأَسخیاء؛ اما در آخرت چه؟

و فِی الآخِرَةِ اَلأَتقِیاء؛در آخرت، سروران مردم، بزرگان مردم، کسانی که در چشم خلائق عظمت پیدا می کنند، انسان های باتقوا و پرهیزگار هستند. آنها هستند که میزان آنها میزان ثقیلی است، میزان سنگینی است.

منبع: کتاب الامالی شیخ صدوق، صفحه ی ۸۴

دسترسی به سایر جلسات : شرح احادیث اخلاقی توسط رهبری

پدیدآورنده: 
Share