نماهنگ فاطمیه/ سلام مادر - پویانفرو فصولی الكربلائی (فیلم، صوت، متن)

لیست
  • کلیپ تصویری فاطمیه / سیدة النساء یا زهرا سلام مادر
به پشت در خانه ات آمدم مادر - أتیت ملتجئاً بباب بیتک یا اماه - به اذن حسین و حسن در زدم مادر - طرقت بابک طالباً لإذن من الحسن و الحسین

نماهنگ فاطمیه/ سلام مادر - پویانفرو فصولی الكربلائی (فیلم، صوت، متن)

نماهنگ بسیار زیبای " سیدة النساء یا زهرا سلام مادر " با اجرای محمد حسین پویانفر و محمد فصولی کربلایی به مدت ۳ دقیقه  و ۲۷ ثانیه (۰۳:۲۷)

دانلود کلیپ
دانلود صوت

نماهنگ فاطمیه / سلام مادر - پویانفرو شزفصولی الكربلائی (فیلم صوت متن)

متن مداحی فاطمیه محمد حسین پویانفر و محمد فصولی الكربلائی

به پشت در خانه ات آمدم مادر
أتیت ملتجئاً بباب بیتک یا اماه
 
به اذن حسین و حسن در زدم مادر
طرقت بابک طالباً لإذن من الحسن و الحسین
 
بگیرم دوباره پر چادرت را
اسمحی لی أن أتمسک بطرف عبائتک
 
بمیرم برای غریبی مولا
أموت حسرةً لأجل غربة المولی حیدر
 
سلام ای یار حیدر سلام ای یاس پرپر
السلام علیک یا حبیبة الحیدر ، السلام علیک یا زهرة الیاسمین المتناثرة
 
سلام مادر ، سلام مادر
السلام علیک یا اماه
سیدة النساء یا زهرا
ملیکة السماء یا زهرا
 
علی بابک القلب بالحزن جاء... أمی
یناجیک و اللحن صوت البکاء.... أمی
 
أنینی ...حنینی ...لکسر الضلوع
و آهی شتاء لحرِّ الدموع
سلام دمع عینی ... علی أم الحسین
 
أیا زهرا
سیدة النساء ، یا زهرا
ملیکة السماء ، یا زهرا
Share