شرح حدیث اخلاقی توسط رهبری/ غافل ترین مردم کیست؟

لیست
  • شرح حدیث اخلاقی توسط رهبری/ غافل ترین مردم کیست؟
غافل ترین مردم آن کسی است که از این تغییرات و تبدّلاتی که در عالم وجود و در میان انسان ها بالخصوص به وجود می آید...

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبری/ غافل ترین مردم کیست؟

قالْ وَ أَغفَلُ النّاس مَن لَم یَتَّعِظ بِتَغَیُّرِ الدُّنیا مِن حالٍ إِلی حال (۱) غافل ترین مردم آن کسی است که از این تغییرات و تبدّلاتی که در عالم وجود و در میان انسان ها بالخصوص به وجود می آید موعظه نگیرد، پند نگیرد، این [شخص] غافل است. چون پُر است این دنیا از موجبات پند.
وَ سَکَنتُم فی مَسَاکِنِ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم (۲)
این آیات کریمه ی قرآن به کسانی که به دولت و مقامی رسیدند تذکر می دهد که اینجایی که شما امروز نشسته اید، قبل از شما یک عده ی دیگری نشسته بودند، آنها رفتند، شما آمدید. این تبدّل حالات است.
انسان باید از این تغییر مسیر تاریخ بشر، بالا رفتن ها و پایین آمدن ها در عالم پند بگیرد. پند هم انواغ و اقسامی دارد؛ یعنی فقط این نیست که انسان احساس کند که این نعمت زوال پذیر است -این یکی از پندها است- اگر من و شما امروز نعمتی داریم، دیگرانی هم قبل از ما بودند که این نعمت را داشتند و از آنها گرفته شد.
در سطح دنیا هم همین جور است؛ از من و شما هم این نعمت ممکن است گرفته بشود؛ تصور نکنیم [این نعمت] ابدی است، تصور نکنیم امضاشده و تضمین شده و قطعی است؛ این نعمت را بایستی با شکر الهی و ادای وظیفه ی نعمت حفظ کرد.

 

پی نوشتها
۱- الامالی شیخ صدوق، صفحه ی ۷۲.
۲- 
بخشی از آیه ی ۴۵ سوره ی مبارکه ی ابراهیم و در خانه های کسانی که بر خود ستم کردند ساکن شدید؛ و برای شما روشن گردید که با آنها چگونه معامله کردیم؛ و مثل ها برای شما زدیم؛ [باز هم بیدار نشدید.]

پدیدآورنده: 
Share