موشن گرافیک | کشف گوبلس (فارسی، عربی، انگلیسی)

لیست
  • موشن گرافیک | کشف گوبلس (نسخه موبایل)
  • موشن گرافیک | کشف گوبلس (نسخه باکیفیت فارسی)
  • موشن گرافیک | کشف گوبلس (نسخه باکیفیت عربی)
  • موشن گرافیک | کشف گوبلس (نسخه باکیفیت انگلیسی)
- با تکرار یک دروغ به مدت طولانی میتوانید آن را به یک دانش عمومی تبدیل کنید!

موشن گرافیک | کشف گوبلس (فارسی، عربی، انگلیسی)

با تکرار یک دروغ به مدت طولانی میتوانید آن را به یک دانش عمومی تبدیل کنید!

اول با آمریکا می جنگید، الان داعش را در هم می کوبد.

دریافت نسخه موبایل (کم حجم) | ۰۸ مگابایت
دریافت نسخه باکیفیت فارسی   | ۲۹ مگابایت
دریافت نسخ با کیفیت عربی    | ۲۹ مگابایت
دریافت نسخه باکیفیت انگلیسی | ۲۴ مگابایت
Share