شرح حدیث اخلاقی توسط رهبری / آثار یاد کردن مرگ

لیست
  •  شرح حدیث اخلاقی توسط رهبری/ آثار یاد کردن مرگ
یاد مرگ را در ذهن خودت افزایش بده؛ زیاد به فکر مردن باش...

 شرح حدیث اخلاقی توسط رهبری/ آثار یاد کردن مرگ

فِی الکافِی عَنِ الباقِرِ علیه السلام أَکثِر ذِکرَ الموت (۱) یاد مرگ را در ذهن خودت افزایش بده؛ زیاد به فکر مردن باش.فَإِنَّهُ لَم یُکثِر ذِکرَهُ إِنسانٌ إِلَّا زَهِدَ فِی الدُّنیا هیچ انسانی نیست که یاد مرگ در او زیاد باشد مگر اینکه نسبت به دنیا بی رغبت می شود.

مشکلات عمده ی ماها به خاطر رغبت در دنیا است؛ این مظاهر زندگی دنیا از مال و ثروت و تجمل و زیبایی ها و قدرت و زور و اعتبار و مانند اینها که همه اش دنیاست، رغبت به این دنیا به این مظاهر دنیوی است که ماها را می لغزاند. البته این جور نیست که این مظاهر دنیا بد باشند؛ نه، «أَلمَالُ وَالبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنیَا»(۲) هیچ توبیخ نشده کسی برای داشتن مال یا برای داشتن فرزندان و خانواده و از این قبیل؛ آن چیزی که [به ما] ضرر می زند میل افراطی و شدید به این مظاهر است که انسان را در سر دوراهی ها می کشاند به یک سمت غلط؛ آن جایی که انسان باید فداکاری کند نمی کند؛ آن جایی که باید انفاق کند نمی کند. اشکال عمده ی ما انسان های ضعیف در زندگی دنیا همین است دیگر، رغبت زیادی به دنیا، عشق به دنیا، فریفتگی به دنیا. علاج این فریفتگی چیست؟ ذِکرُ الموت، أَکثِر ذِکرَ الموت، إِکثار ذکر موت؛ [اینکه] زیاد انسان به یاد مرگ بیفتد.

پی نوشت:
۱) الشافی، صفحه ی ۸۷۶
۲) بخشی از آیه ی ۴۶ سوره ی مبارکه ی کهف

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلًا مال و فرزندان زینت زندگی دنیایند، و ماندگارهای نیکو (مانند اعتقادات حقّه و فضائل نفسانی و عمل های نیک) در نزد پروردگار تو از نظر پاداش بهتر، و از نظر امید (به بازتاب دنیوی و اخروی آن) نیکوتر است.

دسترسی به سایر جلسات : شرح احادیث اخلاقی توسط رهبری

پدیدآورنده: 
Share