نوحه امیری حسین و نعم  الامیر از محمود کریمی + متن

نوحه امیری حسین و نعم الامیر از حاج محمود کریمی در شب شهادت امام هادی علیه السلام ۱۴۳۱|۱۳۸۹ - هیأت ثارالله علیه السلام

نوحه امیری حسین و نعم  الامیر از محمود کریمی

نوحه امیری حسین و نعم الامیر از حاج محمود کریمی در سوگ حضرت امام حسین علیه السلامف اجرا شده در سال ۱۴۳۱|۱۳۸۹ - هیأت ثارالله علیه السلام

نوحه امیری حسین و نعم  الامیر از محمود کریمی + متن

متن نوحه / امیری حسین و نعم الامیر در سوگ شهادت امام حسين علیه السلام

به قلاده نفس گشتم اسیر  
  شدم زار و شرمنده و سر به زیر

تهی دستم و بی نوا و فقیر   
     مرا کس نخواند ذلیل و حقیر

مقامم بُوَد بس بزرگ و خطیر 
امیری حُسَینٌ وَ نعِمَ الامیر

حسین ازکرم انتخابم کند  
  غلام غلامش خطابم کند

گدای در خود حسابم کند 
   بهشتم بَرَد ا عذابم کند

به عشقش اسیرم اسیرم اسیر 
امیری حُسَینٌ وَ نعِمَ الامیر

خیالش زمن دلربایی کند 
  غمش دردلم خودنمایی کند

نوایش مرا نینوایی کند  
   ولایش مرا کربلایی کند

بدانند خلق از صغیر و کبیر   
امیری حُسَینٌ وَ نعِمَ الامیر

منم عار او، او بود ارمن  
     زلطف و کرامت، خریدار من

نبودم که او بوده دلدار من 
   غمش شد انیسِ دل زار من

از آن دم که مادر مرا داده شیر 
امیری حُسَینٌ وَ نعِمَ الامیر

اگر چه گنه کار و آلوده ام    
      به خاک مزارش جبین سوده ام

دمی بی ولایش نیاسوده ام 
   گرفتار و دلداده اش بوده ام

از آن دم که آب و گلم شد خمیر 
امیری حُسَینٌ وَ نعِمَ الامیر

زخون جگر پاکِ پاکم کنید
  سپس عاشق سینه چاکم کنید

به تیغ محبت هلاکم کنید
   به صحن ابوالفضل خاکم کنید

که خاکم دهد بوی مشک و عبیر 
امیری حُسَینٌ وَ نعِمَ الامیر

به زخم جبین پیمبر قسم      
           به رخسار خونین حیدر قسم

به محسن، به زهرای اطهر قسم  
   به سبطین و عباس و اکبر قسم

به هفتاد و دو عاشق بی نظیر 
 امیری حُسَینٌ وَ نعِمَ الامیر

دریغا که شد خاک صحرا کفن  
   بر آن کشته پاره پاره بدن

تنش پاره پاره تر از پیرهن    
       سرش نوک نی با خدا هم سخن

نگاهش سر نی به طفلی صغیر 
امیری حُسَینٌ وَ نعِمَ الامیر

به سردار بی لشگر کربلا 
   به سرهای لب تشنه از تن جدا

به قرآن زیر سُم اسب ها 
  به خونی که شد خونبهایش خدا

به جسمی که او را کفن شد حصیر 
امیری حُسَینٌ وَ نعِمَ الامیر

به هر کوی و هر بزم و هر انجمن  
   سرم خاک پای حسین و حسن

پدر در دوگوشم سرود این سخن 
     که ای نازنین طفل دلبند من

حسینی بمان و حسینی بمیر
امیری حُسَینٌ وَ نعِمَ الامیر

Share