کلیپ/ مایوس شدن حضرت یونس علیه السلام در بیان رهبر انقلاب

لیست
  • کلیپ / مایوس شدن حضرت یونس علیه‌السلام در بیان مقام معظم رهبری
موضوع: 
روایت تکان دهنده رهبر معظم انقلاب از ماجرای مایوس شدن حضرت یونس علیه السلام ...

کلیپ/ مایوس شدن حضرت یونس علیه السلام در بیان مقام معظم رهبری

روایت تکان دهنده رهبر معظم انقلاب از ماجرای مایوس شدن حضرت یونس علیه السلام و واکنش تند خدای متعال نسبت به ایشان به عنوان یک مسئول!

پدیدآورنده: 
Share