سخن آوای صاحب لوا/ کلید اجابت

و چگونه فرج نخواهد شد ، با دعایِ اهل اضطرار..؟! 
فایل: 
دانلود فایلاندازه
Audio icon دانلود صوت| سخن آوای صاحب لوا/ کلید اجابت۴.۰۴ مگابایت
پدیدآورنده: 
Share