سخن آوای صاحب لوا/ غیبت ادریس علیه السلام

در خجسته دمان دعا خوانی های فرج یادمان باشد که حکایت حال غیبت انبیا را نیز به تفکّر بنشینیم ... این امر صاحب لواست.

سخن آوای صاحب لوا/ غیبت ادریس علیه السلام

در خجسته دمان دعا خوانی های فرج یادمان باشد که حکایت حال غیبت انبیاء را نیز به تفکّر بنشینیم ... این امر صاحب لواست.  - سخن آوای "غیبت ادریس علیه السلام"

برای دسترسی به سایر قسمتهای مجموعه سخن آوای «صاحب لوا» اینجا کلیک کنید

سخن آوای صاحب لوا/ غیبت ادریس علیه السلام

مطالب مرتبط:
فایل: 
پدیدآورنده: 
Share