موشن گرافیک همه چیز درباره FATF

لیست
  • موشن گرافیک همه چیز درباره FATF - نسخه موبایل
  • موشن گرافیک همه چیز درباره FATF - کیفیت مناسب
با دیدن این موشن گرافیک خواهید فهمید کشور در آستانه ی ورود به چه مسئله ای است.

موشن گرافیک همه چیز درباره FATF

توضیحات: با دیدن این موشن گرافیک خواهید فهمید کشور در آستانه ی ورود به چه مسئله ای است. این اثر به افراد کم طاقت یا بی تفاوت به سرنوشت کشور پیشنهاد نمی شود.

مجری طرح: گروه هنری افق نو

Share