بی جانم و جان میشود موسی بن جعفر از حسین طاهری + متن

مداحی بی جانم و جان می شود موسی ابن جعفر با صدای کربلایی حسین طاهری

بی جانم و جان میشود موسی بن جعفر از حسین طاهری + متن

مداحی بی جانم و جان میشود موسی بن جعفر با صدای کربلایی حسین طاهری به مناسبت سالروز شهادت امام کاظم علیه السلام بازنشر داده میشود... - سال ۹۷

بی جانم و جان میشود موسی بن جعفر از حسین طاهری + متن

متن مداحی بی جانم و جان میشود موسی بن جعفر از حسین طاهری

بی جانم و جان میشود موسی بن جعفر
یا موسی بن جعفر
در جانم ایمان می شود موسی بن جعفر
یا موسی بن جعفر
یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر
یا موسی بن جعفر
مشهد رضا قم فاطمه با این کریمان
والی ایران می شود موسی بن جعفر
یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر
یا موسی بن جعفر
یک قطره از دریای آقاییش این است
یار فقیران می شود موسی بن جعفر
یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر
یا موسی بن جعفر
باید که با پای برهنه رفت سویش
وقتی که رضوان می شود موسی بن جعفر
یا موسی بن جعفر
یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر
یا موسی بن جعفر
خشکیده ام باید بیفتم در مسیرش، ای آقا جانم
بر تشنه باران میشود موسی بن جعفر
یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر
جانم به لب آمد از این ماتم ز بس که
زندان به زندان می شود موسی بن جعفر
آخ موسی بن جعفر، وای موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر
وقتی غل و زنجیر بر ساقش می افتد
دردش دو چندان می شود موسی بن جعفر
آخ موسی بن جعفر، وای موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر
وقتی که می افتد میان سجده انگار در جامه پنهان میشود موسی بن جعفر
آخ موسی بن جعفر، وای موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر
حالا که زندانبان غرورش را شکسته
داغش دوچندان میشود موسی بن جعفر
داغش فراوان میشود موسی بن جعفر
کارش فقط گریه است بر جد غریبش
وقتی که عطشان می شود موسی بن جعفر
یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر
یا موسی بن جعفر

بی جانم و جان می شود موسی ابن جعفر از حسین طاهری + متن

مطالب مرتبط و پیشنهادی :
Share