ببینید / مناجات شعبانیه را بخوانید - امام خمینی (ره)

لیست
  • ببینید / مناجات شعبانیه را بخوانید - امام خمینی (ره)
موضوع: 
سفارش حضرت امام خمینی قدس سره به خواندن مناجات شعبانیه...

ببینید / مناجات شعبانیه را بخوانید - امام خمینی (ره)

مناجات شعبانیه را بخوانید ... سفارش حضرت امام خمینی قدس سره به خواندن مناجات شعبانیه؛

مناجات شعبانیه 

مناجات مأثوره ی ماه شعبان – که روایت شده اهل بیت (علیهم السلام) بر آن مداومت داشتند – یکی از دعاهایی است که لحن عارفانه و زبان شیوای آن، با مضامین بسیار والا و سرشار از معارف عالی ای همراه است که نظیر آن را در زبان های معمولی و محاورات عادی نمی توان یافت و اساساً با آن زبان قابل ادا نیست. این مناجات، نمونه ی کاملی از تضرع و وصف حال برگزیده ترین بندگان صالح خدا با معبود و محبوب خود و ذات مقدس ربوبی است. هم درس معارف است، هم اسوه و الگوی عرض حال و درخواست انسان مؤمن از خداوند متعال

ببینید / مناجات شعبانیه را بخوانید - امام خمینی (ره)

مطالب مرتبط و پیشنهادی:
ویژه نامه بر آستان جانان - ویژه ماه شعبان المعظم

Share