اخلاص در عمل در بیان آیت الله مرتضی تهرانی (فیلم و صوت)

لیست
  • اخلاص در عمل در بیان آیت الله مرتضی تهرانی
روزه یا اعمال دیگه باید خالص برای خدا باشد تا از کرامت خداوندی پاداش داده شود نباید نیت های دیگر باشد...

اخلاص در عمل در بیان آیت الله مرتضی تهرانی (فیلم و صوت)

روزه یا اعمال دیگه باید خالص برای خدا باشد تا از کرامت خداوندی پاداش داده شود نباید نیت های دیگر باشد....

مطالب مرتبط:
عظمت و اخلاص وجود مقدس رسول الله(صلی الله علیه و آله)
اخلاص، با توجه به حدیث حضرت زهرا(سلام الله علیها)
تنها راه رسیدن به اخلاص در بندگی
موانع اخلاص/بخش اول

Share