دانلود کتاب و نرم افزار خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها

دانلود کتاب و نرم افزار خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، مترجم: آیت الله ناصر مکارم شیرازی، به سفارش اداره فرهنگي و تربيتي مديريت مدارس حوزه علميه قم
خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها

دانلود کتاب و نرم افزار خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها

دانلود کتاب و نرم افزار خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، مترجم: آیت الله ناصر مکارم شیرازی، به سفارش اداره فرهنگی و تربیتی مدیریت مدارس حوزه علمیه قم

عناوین اصلی کتاب خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها شامل:

اشاره؛ فهرست؛ پیشگفتار؛ عظمت و اهمیت خطبه ؛ اسناد و مدارک خطبه؛ متن خطبه حضرت زهرا سلام اللَّه علیها.

دانلود کتاب و نرم افزار خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها

همچنین شما می توانید برای مطالعه بیشتر درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها  به «شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها»، «حضرت زهرا الگوی امام زمان (علیهما السلام)» و «خلقت نوری حضرت زهرا سلام الله علیها » مراجعه نمایید.

Share