اتمام حجت نظام با وعده‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری

لیست
  • اتمام حجت نظام با وعده‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری
رهبر انقلاب: نامزدها وعده‌هایی را که مطمئن نیستند میتوانند انجام بدهند را ندهند. این وعده‌ها به ضرر کشور است. اگر چنانچه به ریاست جمهوری رسیدید و نتوانستید انجام دهید مردم را نسبت به نظام دلسرد میکنید.

اتمام حجت نظام با وعده‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری

رهبر انقلاب: نامزدها وعده‌هایی را که مطمئن نیستند میتوانند انجام بدهند را ندهند. این وعده‌ها به ضرر کشور است. اگر چنانچه به ریاست جمهوری رسیدید و نتوانستید انجام دهید مردم را نسبت به نظام دلسرد میکنید. وعده‌هایی که اهل فن تایید میکنند قابل تحقق است را بدهید، اما این وعده‌هایی که پشتوانه عملی ندارد را این وعده ها را نباید داد چون موجب دلسردی مردم خواهد شد و این گناه است.[۱۴۰۰/۰۳/۱۴]

همچنین شما می توانید برای مطالعه بیشتر و همچنین استفاده از محتوای متنوع و جذاب درباره انتخابات به «ویژه نامه انتخابهای تمدن ساز» مراجعه نمایید.

Share