شرح حدیث اخلاقی مقام معظم رهبری / خصوصیات محبوبترین بندگان

لیست
  • شرح حدیث اخلاقی مقام معظم رهبری درباره خصوصیات محبوبترین بندگان
محبوبترين كس نزد خداوند عزّ و جلّ آن است كه در گفتارش راستگو باشد...

شرح حدیث اخلاقی مقام معظم رهبری درباره خصوصیات محبوبترین بندگان

امام صادق علیه السلام فرموند: أحَبُّ العِبادِ إلى اللّهِ عزّ و جلّ رجُلٌ صَدوقٌ في حَديثِهِ ، مُحافِظٌ على صَلَواتِه و ما افْتَرَضَ اللّهُ علَيهِ ، مَع أداءِ الأمانَةِ . محبوبترين كس نزد خداوند عزّ و جلّ آن است كه در گفتارش راستگو باشد و بر گزاردن نماز و آنچه خدا بر او واجب كرده است مواظبت كند و امانت پرداز باشد.

مقام معظم رهبری: ممکن است یک دروغ کوچک، تأثیرات بزرگ را نداشته باشد لکن یک صفتی، یک خصلت مذمومی وقتی در جامعه رائج شد و تقبیح نشد، به تدریج فراگیر می شود.

منبع:  الأمالي للصدوق : ۳۷۱/۴۶۷

    شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - از چه کسانی مشورت بگیریم

دسترسی به سایر جلسات : شرح احادیث اخلاقی توسط رهبری

پدیدآورنده: 
Share