کلیپ عرفه آخرین فرصت بخشش

لیست
  •  کلیپ عرفه آخرین فرصت بخشش
در این کلیپ سعی شده فضیلت شب و روز عرفه را به سمع و نظر شما عزیزان رسانده شود امید است ما را نیز در این روز پربرکت دعا بفرمایید.

 کلیپ عرفه آخرین فرصت بخشش

در این کلیپ سعی شده فضیلت شب و روز عرفه  به سمع و نظر شما عزیزان رسانده شود امید است ما را نیز در این روز پربرکت دعا بفرمایید.

 کلیپ عرفه آخرین فرصت بخشش

✶ مطالب پیشنهادی : ویژه نامه روز عرفه روز نیایش

Share