خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۱۴ / حقیقت آرامش در زندگی

خداوند؛ تنها منبع عشقی است که اگر از آن سیراب شوی، روابطت با تمام انسان ها بیمه خواهد شد...

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۱۴ / حقیقت آرامش در زندگی

قسمت چهاردهم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه چهاردهم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 14 / حقیقت آرامش در زندگی

خداوند؛ تنها منبع عشقی است که اگر از آن سیراب شوی، روابطت با تمام انسان ها بیمه خواهد شد.

 

  آرامش در زندگی شخصی ، مهربانی با دیگران، دوری از خشونت، در امان ماندن از آسیب های اجتماعی و...

-  تنها با پذیرفتن و باور یک حقیقت مسلم امکان پذیر می شود که؛ امام حسن مجتبی علیه السلام آن را بر ما واجب دانسته اند!

⫸ آن حقیقت چیست؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 9 / سقوط

برای دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید

برای دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

پدیدآورنده: 
Share