دانلود کتاب و نرم افزار بصیرت افزایی رمز و راز ولایت پذیری و سعادت

دانلود کتاب و نرم افزار بصیرت افزایی رمز و راز ولایت پذیری و سعادت، از علی بابایی خورزوقی
دانلود کتاب و نرم افزار بصیرت افزایی رمز و راز ولایت پذیری و سعادت

دانلود کتاب و نرم افزار بصیرت افزایی رمز و راز ولایت پذیری و سعادت

دانلود کتاب و نرم افزار بصیرت افزایی رمز و راز ولایت پذیری  و سعادت، نوشته: علی بابایی خورزوقی، ناشر: دارخوین، چاپ:۱۳۹۵.

دانلود کتاب و نرم افزار بصیرت افزایی رمز و راز ولایت پذیری  و سعادت

عناوین اصلی کتاب شامل:

اشاره؛ مقالات برگزیده کنگره علمی پیامبر اعظم(ص)؛ فهرست؛ بصیرت افزایی رمز و راز ولایت پذیری وسعادت؛ چکیده؛ مقدمه؛ معنای لغوی «بصیرت» چیست؟؛ تعاریف و کاربردهای اصطلاحی واژه «بصیرت» در آیات و روایات چگونه است؟؛ اهمیت بصیرت و دیدگاه بصیرتی به خاطر چیست؟؛ پیامبر اعظم(ص)، ولایت و بصیرت !؛ وظائف یک انسان بصیر در برابر ولایت الهی در طول تاریخ چیست؟؛ همان داد قوی در قلب ما؛ ابزارها و عواملی که باعث رویش و ایجاد بصیرت در انسان می شود، کدام است؟؛ نقد اندیشه های غرب؛ آثار و مزایای بصیرت کدام است؟؛ تنها راه سعادت‌ در پرتو بهترین نوع ولایت و مدیریت کدام است؟؛ همان داد ولی در اوج وقت؛ انتخاب بزرگ‌ و سرنوشت ساز در ولایتمداری کدام است؟؛ با توجه به شرایط موجود در جهان وظیفه ما نسبت به ولایت چیست؟؛ جمع بندی و نتیجه گیری؛ منابع.

Share