خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۱۷ / پیوند با اهل بیت

بزرگترین مصیبت بشر، فقدان انسانی کامل، برای الگوگیری انسانهاست

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۱۷ / پیوند با اهل بیت

قسمت هفدهم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه هفدهم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 17 / پیوند با اهل بیت

بزرگترین مصیبت بشر، فقدان انسانی کامل، برای الگوگیری انسانهاست

❖ خداوند در قرآن، اجر رسالت پیامبر صلی الله علیه واله وسلم و دینداری حقیقی را یک اصل بسیار مهم می داند؛ " پیوند با اهل بیت علیهم السلام " 

-  اگر مقصود از این پیوند، پذیرفتن آنان تنها به عنوان بزرگان دین بود،

⫸ پس دلیل چنین تأکید و تکرار خداوند و پیامبرش چیست؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 17 / پیوند با اهل بیت

برای دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید

برای دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

پدیدآورنده: 
Share