خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۲۰ / راهنمای جهانی

"مثل خدا شدن" هدف نهایی خلقت انسان است که با راهنمایی انسان کامل امکان پذیر می شود...

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۲۰ / راهنمای جهانی

قسمت بیستم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه بیستم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 20 / راهنمای جهانی

"مثل خدا شدن" هدف نهایی خلقت انسان است که با راهنمایی انسان کامل امکان پذیر می شود

❖ دنیا در نگاه خداوندی که طراح آن است؛ بازیچه ای بیش نیست و در مقابل، آخرت ملکی ست کبیر!

    با این تفسیر، آمادگی برای چنین جهان عظیمی، راهنمایی می‌طلبد،

    - با ظرفیت وجودی به همان بزرگی
   - و عصمتی که انسان را به سلامت به مقصد برساند.

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 20 / راهنمای جهانی

برای دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید

برای دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

پدیدآورنده: 
Share