پیامکهای ویژه سالروز میلاد حضرت مسیح علیه السلام(حضرت عیسی بن مریم علیه السلام)

پیامک مناسبتی؛
حضرت عیسی علیه السلام

ولادت با سعادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، بنده پاک خداوند و پیامبر برگزیده او، بر مقیمان طور توحید و معرفت، مبارک باد.

میلاد باشکوه حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، پیامبر صلح و سلام، بر امیدواران به رحمت و مهر خداوند، خجسته باد.

ولادت با سعادت پیامبر توحید و صلح و دوستی، حضرت عیسی مسیح علیه السلام مبارک باد.

میلاد مسعود پیامبر صلح و رحمت، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر همه موحدان باایمان، به ویژه هم وطنان مسیحی مان مبارک باد.

زادروز مسعود پیامبر بزرگ الهی، یاری گر آخرین منجی و موعود بشر، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر موحدان پاکدامن، خجسته باد.

زادروز مسعود حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، پیامبر بلندمرتبه الهی، احیاگر معارف توحیدی بر اهالی توحید و معرفت، فرخنده باد.

میلاد باشکوه حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، منادی صلح و رحمت، و نویدبخش بعثت آخرین پیامبر الهی صلی الله علیه و آله بر مؤمنان موحد، فرخنده باد.

ولادت با سعادت فرزند پاک حضرت مریم مقدس علیها السلام ، پیامبر بزرگ و بلندپایه خداوند، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر مؤمنان موحد، فرخنده باد.

زادروز مسعود حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، نفس احیاگر و هدایت بخش خداوند و فرزند پاک حضرت مریم مقدس علیها السلام بر معتکفان کهف توحید مبارک باد.

سال روز میلاد باشکوه منادی بزرگ توحید، و هدایتگر کاهنان منحرف یهود، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر جان های زلال و آگاه، مبارک باد.

ولادت با سعادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، زندگی بخش دل و جسم غافلان و مردگان، بر مشتاقان معرفت و بندگی، خجسته باد.

ولادت با سعادت پیامبر بزرگ خدا، کودک سخن گو در گهواره و روح رفیع مستقر در عرش الهی، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر همه مؤمنان موحد، فرخنده باد.

میلاد باشکوه حضرت عیسی مسیح علیه السلام، احیاگر جسم و جان مردگان هدایت جو با اذن پروردگار عالمیان، بر همگان خجسته باد.

ولادت با سعادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، پیامبر بزرگ الهی و بشارت بخش ظهور پیامبر بزرگوار اسلام مبارک باد.

فرا رسیدن سال روز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ الهی، حضرت روح الله، عیسی بن مریم علیه السلام ، نویدبخش و بشارت دهنده ظهور آخرین نبی خدا صلی الله علیه و آله ، بر اهالی توحید و ایمان گرامی باد.

زادروز مسعود حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، مژده رحمت خداوند بر انسان، و منادی صلح و دوستی، بر موحدان نیک سیرت جهان، خجسته باد.

سال روز میلاد باشکوه پیامبر دوستی و رحمت، حضرت عیسی بن مریم علیه السلام ، بر موحدان صلح جو و اهالی سلم و سلام و تسلیم و اسلام، فرخنده باد.

فرا رسیدن زادروز مسعود حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، پیامبر بلندپایه الهی، و مؤید آخرین منجی بشر؛ حضرت مهدی موعود علیه السلام ، بر اهالی کوی ایمان و صلاح و توحید مبارک باد.

فرا رسیدن سال روز میلاد باشکوه پیامبر بزرگ و بلندمرتبه الهی، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر پیروان بااخلاص ایشان و همه موحدان جهان گرامی باد.

فرا رسیدن زادروز مسعود پیامبر گرامی خداوند، روح الله، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر نیک اندیشان موحد، فرخنده باد.

زاد روز مسعود حضرت عیسی مسیح علیه السلام، پیام آور رحمت واسعه الهی بر بشر، پیامبر صلح و محبت، بر جان های زلال و حق طلب گرامی باد.

سال روز ولادت با سعادت حضرت عیسی بن مریم علیه السلام، کلمه طیبه خداوند و پیامبر بزرگ او، بر هم میهنان مسیحی خجسته باد.

فرا رسیدن سال روز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ خدا، زائر آسمانها، روح قدسی و رفیع، حضرت مسیح بن مریم علیه السلام بر موحدان پاک اندیش و روشن بین، مبارک باد.

فرا رسیدن سال روز میلاد باشکوه حضرت عیسی بن مریم علیه السلام، پیامبر صلح و رحمت و دوستی، مبشر بشر و پیام آور وحدانیت خداوند رحمان، گرامی باد.

سال روز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ خداوند، حضرت عیسی بن مریم علیه السلام ، پیراینده کژی ها و انحرافات کاهنان بنی اسراییل، بر مؤمنان موحد مبارک باد.

سال روز میلاد باشکوه پیامبر بزرگ خداوند، منادی توحید و نوع دوستی، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر مسیحیان حق جوی جهان، فرخنده باد.

فرا رسیدن زاد روز فرخنده پیامبر صلح و دوستی، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر اهل ایمان و توحید مبارک باد.

سال روز میلاد باشکوه کلمه حقّ خداوند، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر رهروان طریق توحید و حقیقت جویی، خجسته باد.

زاد روز مسعود پیامبر عرش آشیان خداوند، حضرت مسیح بن مریم علیه السلام ، بر واجدان انوار توحید و رفعت الهی مبارک باد.

فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت پیامبر صلح و رحمت، حضرت مسیح بن مریم علیه السلام بر همه موحدان با ایمان جهان فرخنده باد.

Share