روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی بخش ۶۳ / وسعت قلب و عشق

قلب تو به اندازه میزان عشق تو می تونه پرواز کنه، عاشق شو

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی بخش ۶۳ / وسعت قلب و عشق

قسمت شصت و سوم از سری مجموعه صوتی روانشناسی قلب استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد...

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی بخش 63 / وسعت قلب و عشق

قلب تو به اندازه میزان عشق تو می تونه پرواز کنه، عاشق شو

 

❖  تو به اندازه وسعت قلبت به آسمون راه پیدا میکنی!

     اما؛ وسعت قلبت، درگروی میزان عشقته.

 ⫸ هرچی عاشقت؛ قلبت وسیع تر پروازهاتم بلندتر!

 

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی / بخش 59

جهت دسترسی به سایر جلسات «روانشناسی قلب» اینجا کلیک کنید.

 جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share