تاریخ و آثار گذشتگان

عبرت و تاریخ

حضرت علی علیه السلام می فرماید:
اَوَ لَیسَ فی آثارِ الاَوَّلینَ مُزْدَجر، وَ فی آبائکمُ الماضینَ تَبْصِرَةُ وَ مُعْتبر اِنْ کنْتُمْ تَعقِلُونَ(نهج البلاغه، خطبه ۹۸)

 اگر خرد خویش را به کار گیرید، آیا در آثار پیشینیان تان مایه های هشدار و در سرگذشت پدران تان درس های عبرت و بصیرتی نیست؟

 

نکته:{مقتضای عقل این است بجای تجربه شخصی از تجربه و سرگذشت دیگران درس و عبرت بگیریم}

Share