خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 45 / یقین و تردید و اکسیر وجود انسان

خوشا آنانکه با عزت ز گیتی / بساط خویش بر چیدند و رفتند

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 45 / یقین و تردید و اکسیر وجود انسان

قسمت چهل و پنجم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه چهل و پنجم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 45 / یقین و تردید و اکسیر وجود انسان

خوشا آنانکه با عزت ز گیتی      بساط خویش بر چیدند و رفتند

خوشا آنانکه پادر وادی حق             نهادند و نلغزیدند و رفتند

❖    یقین و تردید دو نقطه ی مقابل یکدیگر هستند که اگر رشد داده شوند؛

      -  اولی انسان را به بلندای مقام امام می رساند و دیگری، به قعر گودال ذلّت.

 ⫸  اما اکسیر بسیار قدرتمندی در وجود انسان قرار داده شده، که اگر نحوه استفاده از آن را یاد بگیریم؛ هیچ تردیدی، گریبان مان را نخواهد گرفت.

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share