خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 46 / گام استحکام خیالبافی با اهل آسمان

نیست بر دلم جز الف قامت یار / چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 46 / گام استحکام خیالبافی با اهل آسمان

قسمت چهل و ششم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه چهل و ششم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 46 / گام استحکام خیالبافی با اهل آسمان

نیست بر دلم جز الف قامت یار     چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم

 

❖    دو قدم برای نزدیک شدن به اهل آسمان وجود دارد که به اندازه یک عمر عبادت، انسان را جلو می برد ؛

      - قدم اول، خیالبافی کردن با معشوق است. 
      - و قدم دوم، که قدم اول را محکمتر و حقیقی تر می کند...

 ⫸   قدم دوم چیست؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share