خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 48 / کدام نماز و کدام حجاب حقیقی است؟!

جز عشق نبود هیچ دم ساز مرا / نی اول و نی آخر و آغاز مرا

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 48 / کدام نماز و کدام حجاب حقیقی است؟!

قسمت چهل و هشتم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه چهل و هشتم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 48 / کدام نماز و کدام حجاب حقیقی است؟!

جز عشق نبود هیچ دم ساز مرا      نی اول و نی آخر و آغاز مرا

جان میدهد از درونه آواز مرا             کی کاهل عشق در باز مرا

❖    در روز قیامت بسیاری از بانمازان، بی نماز محشور می شوند، و بسیاری از باحجاب ها، بی حجاب!

      - اگر تمامِ حقیقت دین به خواندن نماز، رعایت حجاب و...  است

 ⫸  پس دلیل این تناقض در روز قیامت چیست؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share