خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۵۰ / شاخصه های شباهت به عاشورائیان و معیت امام

چو یقین شده ست دل را که تو جان جان جانی / بگشا در عنایت که ستون صد جهانی

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۵۰ / شاخصه های شباهت به عاشورائیان و معیت امام

قسمت پنجاهم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه پنجاهم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 50 / شاخصه های شباهت به عاشورائیان و معیت امام

چو یقین شده ست دل را که تو جان جان جانی

بگشا در عنایت که ستون صد جهانی

❖    در شب عاشورا، همه رفتند به جز عده ای کم که انسان های خاص و عالِمی نبودند،

      -  تنها دلیل تمایز آن ها از بقیه و رسیدن به معیت با امام؛  شاخصه ای بود که در آن ها شکل گرفته بود.

 ⫸  برای شبیه شدن به اصحاب عاشورا باید از چند مرحله عبور کرد، آن چند مرحله کدامند؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share