خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 51 / راه من تا خدا

کاروان رفت، و تو در خواب و بیابان در پیش / کی روی ره، ز که پرسی، چه کنی، چون باشی؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 51 / راه من تا خدا

قسمت پنجاه و یکم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه پنجاه و یکم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 51 / راه من تا خدا

کاروان رفت، و تو در خواب و بیابان در پیش

کی روی ره، ز که پرسی، چه کنی، چون باشی؟

❖    زندگی مسیری است از *من* تا *خدا* مسیری هزارپیچ و تاریک ، و تو در تو ... نه کسی را یارای رفتن هست ، و نه کسی را توان به سلامت رسیدن!

      -  مگر آنکه از همان نوری که قرآن در توصیف چهره ی بهشتیان، بکار برده است، همین جا، در متن همین زندگی، با خود به همراه  داشته باشد!

 ⫸  این نور چیست؟ از کجا می آید ؟ چگونه راه من تا خدا را روشن و هموار می کند؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share