خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 53 / وسیله طی راه من تا خدا

فقط درختانی می توانند در هجوم طوفان بایستند و قد بلند کنند و به آسمان برسند؛ که ...

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 53 / وسیله طی راه من تا خدا

قسمت پنجاه و سوم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه پنجاه و سوم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 53 / وسیله طی راه من تا خدا

فقط درختانی می توانند در هجوم طوفان بایستند و قد بلند کنند و به آسمان برسند؛

که ریشه های محکم خویش را باور کرده باشند.

❖    مسیر *من* تا *خدا* ، را پیاده نمی شود رفت ! نیاز به وسیله دارد ... این را قرآن می گوید؛ وابتغوا إلیه الوسیله!

      -  مسیر *من* تا *خدا* را فقط کسانی می توانند شروع کنند و تا به آخر برسند که ؛ بزرگتر داشته باشند. اینجا بی ریشه ها و بی اصل و نسب ها راه ندارند!

 ⫸  بی ریشه ها یعنی چه کسانی؟ بزرگتر داشتن یعنی چه؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share