موشن گرافی| روزه های حرام و باطل + ترجمه به زبان اشاره

لیست
  • موشن گرافی| روزه های حرام و باطل + ترجمه به زبان اشاره
دانلود موشن گرافی آموزش احکام روزه مطابق با نظر مبارک آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

موشن گرافی| روزه های حرام و باطل + ترجمه به زبان اشاره

در این بخش، موشن گرافی آموزش روزه های حرام و باطل را طبق نظر مبارک آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی به زبان اشاره با ناشنوایان عزیز به اشتراک گذاشته ایم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

موشن گرافی| روزه های حرام و باطل + ترجمه به زبان اشاره

☀️ توجه کلیه احکام موجود در این موشن گرافی مطابق با نظر مبارک حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی می باشد.

Share