خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 57 / جایگاه ما در نظام برزخی

خلیل آسا، در علم الیقین زن / ندای "لا احب الافلین" زن!

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 57 / جایگاه ما در نظام برزخی

قسمت پنجاه و هفتم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه پنجاه و هفتم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 57 / جایگاه ما در نظام برزخی

خلیل آسا، در علم الیقین زن

 ندای "لا احب الافلین" زن!

 

❖    آخرِ چشم انداز شما در زندگی کجاست؟ 
       آنجایی که دلتان برایش غنج می رود، برایش برنامه ریزی می کنید، تمامِ انرژی تان را در جهت رسیدن به آن بکار می گیرید، کجاست؟ 
       آنجایی که اگر به آن نرسی، تمام زندگی تان را از دست رفته می بینید، کجاست؟

 ⫸   ابتدا پاسخ این پرسش ها را، با خود مرور کنید، و سپس به این فایل صوتی گوش کنید! دقیقاً مرتبه ی خود را در نظام برزخی، پیدا خواهید کرد!  

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share