موشن گرافی| احکام مبطلات روزه + ترجمه به زبان اشاره

لیست
  • موشن گرافی| احکام مبطلات روزه + ترجمه به زبان اشاره (1)
  • موشن گرافی| احکام مبطلات روزه + ترجمه به زبان اشاره (2)
  • موشن گرافی| احکام مبطلات روزه + ترجمه به زبان اشاره (3)
  • موشن گرافی| احکام مبطلات روزه + ترجمه به زبان اشاره (4)
  • موشن گرافی| احکام مبطلات روزه + ترجمه به زبان اشاره (5)
  • موشن گرافی| احکام مبطلات روزه + ترجمه به زبان اشاره (6)
  • موشن گرافی| احکام مبطلات روزه + ترجمه به زبان اشاره (7)
دانلود موشن گرافی آموزش احکام روزه مطابق با نظر مبارک آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

موشن گرافی| احکام مبطلات روزه + ترجمه به زبان اشاره

در این بخش، موشن گرافی آموزش احکام مبطلات روزه را طبق نظر مبارک آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در 7 قسمت به زبان اشاره با ناشنوایان عزیز به اشتراک گذاشته ایم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

موشن گرافی| احکام مبطلات روزه + ترجمه به زبان اشاره

☀️ توجه : کلیه احکام موجود در این موشن گرافی مطابق با نظر مبارک حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی می باشد.

 

Share