موشن گرافی| احکام مکروهات روزه داری + ترجمه به زبان اشاره

لیست
  • موشن گرافی| احکام مکروهات روزه داری + ترجمه به زبان اشاره
دانلود موشن گرافی آموزش احکام روزه مطابق با نظر مبارک آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

موشن گرافی| احکام مکروهات روزه داری + ترجمه به زبان اشاره

در این بخش، موشن گرافی آموزش احکام مکروهات روزه داری را طبق نظر مبارک آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی به زبان اشاره با ناشنوایان عزیز به اشتراک گذاشته ایم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

موشن گرافی| احکام مکروهات روزه داری + ترجمه به زبان اشاره

☀️ توجه کلیه احکام موجود در این موشن گرافی مطابق با نظر مبارک حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی می باشد.

Share